Behandling

BEHANDLINGSTRUKTUR


-Vi ger dig nyckeln till frihet


                       Vision

Hugin och Munin har nyligen genomgått en strukturförändring. Ny struktur sedan maj 2020, med anledning av nytt ägandeskap. Förändringen innefattar en ny ledning, samt nya verksamhetsinriktningar.
Hugin och Munins nya ledning har ett gemensamt uppdrag- Varje klient som kommer till oss, ska få en trygg och en säker behandlingsvård. Alla som kommer till oss, har en egen historia, med olika ryggsäckar och vi jobbar med individuella behandlingsinsatser för att anpassa varje klients vårdplan.


BEHANDLING


Vi utgår från placerande instanser & uppdrag och att den enskildes resurser och behov tillgodoses dygnet runt. Personal är utbildad/s i MI – Motiverande intervju, samt låg affektivt bemötande- för att på bästa sätt kunna locka fram framtidsvisioner och stödja motivation.

Vi arbetar med hela personen samt problematiken kring de parallella beteenden, utifrån olika tankemönster, beteenden, relationer, familj och uppväxt med mera. I förändringsarbetet återspeglas ett helhetstänk där personen får lära sig allt från ADL-träning till ett drogfritt liv.


MÖJLIGHETERNA 

Möjlighet till utsluss, mot en egen träningslägenhet finns. Tillsammans med personal och behandlare upprättas individuella, schemalagda sociala och fysiska aktiviteter. I närområdet finns tillgång till bland annat gym, bad, ridning, bibliotek, bowling, fiske etc.
Vid önskemål kan eventuellt daglig sysselsättning i form av praktikplats erbjudas.

Vid behov kan vi erbjuda och ombesörja transport till och från vår enhet.

R PERSONAL 

Har arbetat inom:

Statlig/kommunal och privat sektor med LSS/Hemtjänst/övrig vård men också inom HVB hem med inriktning för människor med missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa , diagnoser och utanförskap. 

Vi har tillgång till

externa konsulter, såsom:

 • Läkare - Konsult
 • Psykolog - Konsult 
 • Sjuksköterska - Konsult
 • Massage tearapeut - Änglar runt hörnet. 
 • Handledare - 

     

Behandlingsinsatser  

 • 12-Stegsfilosfi 
 • KBT/MRT
 • CRA/MRT/ADL
 • Återfallsprevention
 • ESL-Ett självständigt liv 
 • Missbruk
 • Relationer
 • Kriminalitet
 • Traumabehandling
 • Anhörigvecka
 • Våld i nära relationer


               

      Behandlingsinsatser       

 • KBT
 • 12-Stegstruktur
 • CRA/MRT/ADL
 • ESL-Ett självständigt liv
 • Missbruk/kriminalitet
 • Återfallsprevention
 • Relationer
 • Sexuella övergrepp
 • Anhörigvecka
 • Traumabehandling
 • Våld i nära relationer 
 • Skydddat boende