Hugin HVB hem

Behandlingshem för män - 21 till 40år.

HUGIN

Hugin Hvb hem erbjuder en hemlik och trygg miljö för vuxna män med psykisk funktionsnedsättning samt parallella bettenden - såsom missbruk/kriminalitet, med fokus på individuella lösningar.

Vi ser hela människan utifrån ett salutogent förhållningssätt.


Vi jobbar efter 12 stegsstrukturen & KBT men tar även emot klienter som behöver ha medicinsk hjälp. Vi har proffessionell personal som jobbar dygnet runt där vi har kompetens inom 12 steg, KBT, CRA,ESL, våld i nära relationer, trauman och ÅP programmet.

Vi har en psykodynamisk grundsyn och arbetar miljöterapeutiskt.

Vi jobbar utifrån tidigare livserfarenheter och bygger upp deras starkare sidor. Men vårt fokus är på återhämtning och nya lösningar för att möta vardagen i ett självständigt boende.

Insatserna är individuellt anpassade och utformas i nära samarbete med den enskilde. Målsättningen är att tillsammans utforma fungerande strukturer, rutiner och strategier som kan vara ett stöd i vardagen.


Tillstånd för HVB-placering enligt lagrum SoL 7.1.1. & Lvm samt kontraktsvård Primärvård 3-6 månader
Fas 1 är främst teoretisk, med morgonmöten, processgrupper, och lägger mycket på individuella arbetsinnehåll, lektioner och föreläsningar enligt ett strukturerat schema. Vi behandlar teman som bakgrundshistorik, konsekvenser, känslokontroll och analyser av drogpersonligheten. Vi arbetar även med känslor,självkänsla och ärlighet. Varje person som kommer till oss, har sin egna historia och sin egna vårdplan. vi anpassar oss, efter varje persons behov.

FAS 2 Fördjupad behandling      3-6 månader
Under fas 2 fördjupar vi oss ytterligare i ärlighet, mål och beslut. Vi bygger också upp relationerna till familj, skola och arbetsliv. Socialfärdighetsträningen består bland annat av praktikplatser och återupptagande av studier. Man får även träna på att besöka sin hemort. En löpande utvärdering görs av varje individs utveckling och framsteg.

FAS 3 Utslussning
Utslussningsfasen och planeringen för den är ett nära sammarbete mellan Hugin, klienten och uppdragsgivaren. Vi kan erbjuda utslusslägenheter i Stockholm,Uppsala men även i övriga mellan Sverige som sedan kan leda till ett eget första hands kontrakt. Vi har även utslusslägenheter på samma ort som behandlingshemmet.De fyra saker som avgör hur utslussningen ska gå till är ett eget boende, sysselsättning, ekonomi och gemenskap. Ett tätt sammarbete med ansvariga på praktikplatser eller skola är också viktigt. Klienten får planera sin vardag utifrån en holistisk planeringsmodell som han har lärt sig under vistelsen på Hugin.

Vi har tillgång till externa konsulter gällande: 
* Läkare - Konsult 
* Psykolog - Konsult 
* Massage terapeut - Änglar runt hörnet.
* Handledare