Munin HVB hem

FAS 1 Primärvård 3-6 månader

Fas 1 är främst teoretisk, med morgonmöten, processgrupper, individuellt arbete, lektioner och föreläsningar enligt ett strukturerat schema. Vi behandlar teman som bakgrundshistorik, konsekvenser, känslokontroll och analyser av drogpersonligheten. Vi arbetar även med känslor, självkänsla och ärlighet. En löpande utvärdering av varje individs utveckling avgör när hon är mogen för nästa fas.

FAS 2 Fördjupad behandling 3-6 månader

Under fas 2 fördjupar vi oss ytterligare i ärlighet, mål och beslut. Vi bygger också upp relationerna till familj, skola och arbetsliv. Socialfärdighetsträningen består bland annat av praktikplatser och återupptagande av studier. Kvinnorna får även träna på att besöka sin hemort. En löpande utvärdering görs av varje individs utveckling och framsteg.

FAS 3 Utslussning

Utslussningsfasen och planeringen för denär ett nära sammarbete mellan Munin, klienten och uppdragsgivaren. Vi kan erbjuda utslusslägenheter i Stockholm,Uppsala och hela mellan Sverige som sedan kan leda till ett eget förstahands kontrakt.. Vi har även utslusslägenheter på samma ort som behandlingshemmet. De fyra saker som avgör hur utslussningen ska gå till är ett eget boende, sysselsättning, ekonomi och gemenskap. Ett tätt samarbete med ansvariga på praktikplatser eller skola är också viktigt. Klienten får planera sin vardag utifrån en holistisk planeringsmodell som hon har lärt sig under vistelsen på Munin.

Behandlingshem

för kvinnor ålder 18 till 30år

MUNIN

En ny grund att stå på.
Munin Kvinnobehandling erbjuder trygg och professionell vård för kvinnor som behöver hjälp att komma ur sitt missbruk – och inte falla tillbaka.


Här hjälps vi tillsammans åt att bygga en ny, stabil grund att stå på i livet. Ett steg i taget. Vi jobbar efter 12 stegsstrukturen men tar även emot klienter som behöver ha medicinsk hjälp. Vi har proffesionell personal som jobbar dygnet runt. Personal med olika kompetens men bland annat utbildad inom 12 steg, KBT, CRA,ESL, sexuella övergrepp, trauman och våld i nära relationer samt ÅP programmet. Vi kan hjälpa dig.


Hemtrevnad, förtroende och professionalism genomsyrar vår verksamhet.


Tillstånd för HVB-placering enligt lagrum SoL 7.1.1,  Lvu & Lvm samt kontraktsvård


Vi har tillgång externa konsulter
* Läkare
* Psykolog
* Sjuksköterska
* Massage terapeut
* Handledare