Per Almström 

Fastighetsansvarig

Hugin & Munin AB.Jobbar även som medlevare. Utbildad pedagog, danslärare och vårdbiträde. Och fastighetsansvarig.

Andreas Karlsson

Samordnare / Behandlare

Hugin Hvb hem

Samordnare på Hugin & Munin AB.Utbildad Specialpedagog.Har även utbildning inom MRT./MI och Audit/ACT och dudit

Ömer Sarac

Behandlare-Terapute - Hugin & Munin 

Koncernchef 

Utbildad Beroendeterapeut,sociologi/filsofi.       Och  har även utbildning inom CRA-Återfall,ESL ett självständigt liv, KBT, sexuella övergrepp och våld i nära relationer.ASI/BBIC/Audit/Dudit. Kriminalitet som livstil

Peter Nordström

Föreståndare:                 Hugin & Munin hvb 


Jurist och handledare, samt erfernhet inom familjejurdik och socialtjänst. Och har arbetet inom missbruk/kriminalitet.

Peter Nordin

Beroende terapeut/behandlare:    Munin Hvbh hem

Alkohol & Drogterapeut på Hugin & Munin AB. Utbildad Beroendeterapeut, har även utbildnig inom KBT, Adab/Dudit, kommunikation och anknytning, ASI Krimprogrammet, psykisk ohälsa och sexuella övergrepp och våld i nära relationer.Kriminalitet som livstil.